“Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;

maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.

 

Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ’n fontein wees met water wat opborrel

en vir hom die ewige lewe gee.”

 Joh. 4: 13 - 14

 

 

 

 

English Afrikaans