World Thrust

 

Liewe vriende,

 

Bla,bla,bla, alweer diep in 2004 en nie tyd...en al daai...

 

Net om darem vir julle te laat weet wat ons doen en hoe dit loop. Dus 'n nuusbrief van 'n paar dinge in ons lewens asook ons program vir Eerste Semester 2004.

 

DANKIE DAT U VIR ONS BID!

 

Elke jaarbegin hersien ons maar biddend ons situasie en bediening by die Here en aan die begin van hierdie jaar het ek weereens die bevestiging van die Here gekry om my nie te bekommer oor die baie goed wat daar seker sou wees nie, maar steeds voort te gaan met my bediening en op die Here te bly vertrou. Ps 37:1-5...

 

Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

 

 • Ons het hierdie jaar reeds baie heerlike geleenthede gehad om die evangelie te deel. Tans is veral ons EE3 uitreik-program in Sesmylspruit vir my en Sterna 'n lekker geleentheid om op 'n gereelde basis persoonlik by mense uit te kom en die evangelie met hulle te deel, asook om ander deur indiensopleiding daarvoor toe te rus; Ds Nico van Wyk (EE3-koŲrdineerder) het my uitgenooi om ook as kliniekdosent te help; Dit is 'n interessante nuwe uitdaging. Bid asb. daarvoor.

 • Ek het oor die 8 jare, saam met World Thrust redelik baie netwerk-verhoudings opgebou en ondervinding opgedoen in 'n spesialisveld (die Mobilisering van gemeentes om by sending en die uitstuur van sendelinge betrokke te raak). Daar is min ander organisasies of individue wat dit tans in SA doen. Ek kan met dank getuig dat ons 'n positiewe verskil kon maak in baie gemeentes en sendelinge se lewens. Weens die moeiliker kerklike en finansiŽle situasie waarin baie gemeentes hulle die laaste jare en veral sedert AD2000 bevind, het baie se betrokkenheid by sendelinge baie agteruitgegaan of is selfs gestaak. Ek raak al meer bewus van die nood van bestaande sendelinge en al meer betrek by hulle versorging. 'n Drie dagseminaar onlangs o.l.v. Brenda Bosch van YWAM uit die Ooste was 'n groot seŽn. Ek voel kwaai uitgedaag oor die voortgaande versorging van bestaande sendelinge asook die uitstuur van nuwes en dit maak dit noodsaaklik dat nog meer nuwe stuurdergemeentes gemobiliseer moet word.

Ja, dikwels word gevra of ons bediening nog relevant of in aanvraag is: Die antwoord is: Minder wel as in bv. 1996-2000, maar dit beteken juis dat die uitdaging groter is om dan meer kreatief 'n aanvraag te skep, as dit begin afneem het. Of moet ons aanvaar sending is 'n opsie wat die kerk maar kan doen net wanneer dit goed gaan en wanneer gemeentes so verkies. Dit bly die duidelike opdrag van die Here vir sy kerk, en is meer aktueel as ooit tevore, veral waar die eindtyd na my oordeel drasties nader beweeg!

 

 • Ons kon einde verlede jaar 'n baie suksesvolle WenstrategieŽ seminaar vir nuwe kerkleiers aanbied en het meer as 50 leraars en kerkleiers uit 22 nuwe gemeentes betrek. Ons kon ook ons bediening by die S-Tvl sinode propageer en 5 nuwe Fokus op die wÍreldseminare vir 2004 het reeds daaruit ontspring.

 • Ons grootste uitdaging is egter om veral die swart, inheemse kerk bewus te maak van hulle eie sendingverantwoordelikheid, die enigste manier as die kerk in SA werklik 'n wesenlike verskil in die Afrika konteks wil maak. Ons het verlede jaar afgesluit met 'n baie suksesvolle seminaar vir swart kerkleiers in Benoni en volg dit tans op met twee beplande seminare in Mei en November. Ek is dus dankbaar om te getuig dat meer en meer deure in hierdie verband nou begin oopgaan. 

 • Aangeheg 'n nuusbrief van my kollega, Rev Nicholas Osameyan, in hierdie verband. (WT Africa-Ministry Update)

Ek kan dus met vrymoedigheid getuig dat ons weereens hierdie jaar ervaar dat die Here steeds vir ons 'n taak het en ons wil gebruik. 

 

Aangeheg ons program vir die eerste Semester 2004. Ek is reeds byna vol bespreek vir die eerste semester, asook reeds verskeie seminare vir die 2e semester. Ek wag ook na verskeie navrae op verdere bevestigings. Hierdie program is slegs seminare waarby ek persoonlik betrokke is vanuit ons Noordelike kantoor en nie die Seminare wat uit ons Kaapse kantoor gereŽl word nie.

 

Bekendstellings-opsie vir 'n sendingnaweek:  

 

'Unveiling Glory' of te wel "Kat en Hond Teologie"  is 'n World Teach seminaar. As geakkrediteerde dosent by hulle bied ek dit die afgelope 2 jaar reeds met groot sukses aan onder die naam "Uitendelik kry God sy lof"  In Desember 2003 is ons nuut opgelei in 'n vars opgradering daarvan na aanleiding van Bob Sjogren & Gerald Robison se nuwe boek 'Cat & Dog Theology'.

 

Ek is tans besig met die opgradering/vertaling daarvan in Afrikaans en sal dit d.v. tydens pinkster die eerste keer in doornkloof aanbied. Dit is 'n multimedia aanbieding wat baie effektief gebruik maak van humor om mense hulleself eerlik te laat sien en te motiveer. Ek brand om dit in gemeentes aan te bied, want die materiaal is baie oorspronklik en nuut en spreek baie sterk en uitdagend tot mense, maar met 'n totaal nuwe aanslag. Die gemeente se eie praktiese konteks word deurlopend daarby ingewerk. 

 

Oor ons persoonlike finansiŽle situasie:

 

WEEREENS BAIE DANKIE VIR ALMAL WAT ONS OOR DIE JARE FINANSIŽEL OP GEREELDE BASIS OF PERIODIEK ONDERSTEUN.  Bid asb. saam met ons oor die saak wat ek met u hieronder gaan deel.

 

 • Ons vertrou op die Here vir ons finansies en kon danksy die gereelde, asook periodieke ondersteuning van verskeie gemeentes asook baie vriende en familie, steeds vir 8 jaar so funksioneer. Sunwardpark het tot hier toe steeds die leeue-aandeel bygedra het (Ons Pensioen en Medies, Plus). Ons is genadiglik fisies en geestelik steeds gesond (net hier en daar 'n ouderdomskeet) en hoef nie baie uitgawes aan mediese sorg te spandeer nie.

 • Ek is steeds oortuig om nie ekstra inkomste te probeer verdien deur sekulÍre werk nie, aangesien dit my beperkte tyd verdeel en my fokus wegneem van wat ek glo ek voor geroep is om te doen. Dus...Alle eer aan die Here!

 • Sunwardpark gemeente is tans besig om hulle ondersteuning van ons weer te heroorweeg. Dit is vir ons tans 'n ernstige gebedsaak wat ons met groot vrede voor die Here lÍ. Dit sal vir ons veral tans uiters moeilik wees om skielik sonder hulle ondersteuning klaar te kom (en dan seker gedwing te word om vroeŽ pensioen te neem), aangesien ons nog hierdie jaar ons twee laaste kinders, Annemie (3e jaar, Open Windows) en Christelle (3e jaar, PUK) as voltydse studente ook onderhou. Sterna werk voltyds, maar dit dek hulle studiekoste slegs gedeeltelik. Studiebeurse vir hulle is maksimaal opgevolg en lenings is buite die kwessie en ons hanteer dit maar so in vertroue op die Here. Hy het ons nog nooit 'gedrop' nie! Daaraan hou ons ook vas vir ons oudste dogter Eslť wat tans nuwe werk moet soek.

Ons toekomspad? Ek deel graag met u 'n saak wat die laaste ruk op ons gebedsagenda lÍ: 'n al groter wordende belangstelling in die uitdaging en nood van die Moslem-volksgroepe. Ons bid oor die moontlikheid om later wel meer voltyds in hierdie soort sendingveld in te beweeg. Daar is tans die versoek om vir 'n ses maande periode (Einde 2004-begin 2005) as leraar in 'n internasionale gemeente in Marokko te gaan aflos in plek van 'n vakature wat gaan ontstaan. Ek en Sterna wou graag gedurende hierdie jaar (April) 'n reis daarheen onderneem het, om die praktiese haalbaarheid daarvan te gaan ondersoek. Ons eerste reisdeposito kon ons egter nie haal nie. (R20,000 @ 1 Feb vir ons twee) . Bid gerus saam met ons oor die hele aangeleentheid verder.

 

Sake vir voorbidding:

 • Bid asb. vir 'n sinvolle en kragtige bydrae met elke seminaar wat ons in gemeentes aanbied of waar ons optree. Mag meer gemeentes die visie kry om meer doelgerig en met en geloofsvertroue as stuurders by die sendingproses betrokke te raak.

 • Ons uitdaging om die swart, inheemse kerkleiers te mobiliseer.

 • Sunwardpark gemeente wat besig om hulle ondersteuning van ons te heroorweeg.

 • Ons oudste dogter Eslť wat tans nuwe werk moet soek. Prys die Here wat reeds die regte plekkie vir haar op sy tyd voorberei het.

 • Die Marokko-moontlikheid; Bevestiging en voorsiening van die Here as dit sy wil is.

SeŽnwense,

 

Chris en Sterna Visser (VisChris)

 

VISSERS VIR CHRISTUS saam met WORLD THRUST SA

Helping the Church fulfill the Great Commission

Posbus/P.O. Box 13030, Clubview 0014

Foon/Phone: 012-6542938; 082-9269364

 

Besoek gerus ons webwerf by www.vissers.givengain.org

 


 

Chris is gebore in die Wes-Kaap (Clanwilliam-distrik) in 1947. Hy matrikuleer aan die HoŽrskool Piketberg in 1965. Hy studeer aan die Universiteit van Stellenbosh en behaal die graad B.Sc, B.ing.(Meganiese Ingenieurswese). Vanaf 1971-1981 is hy werksaam as ingenieur by die WNNR in Pretoria. Hy trou in 1972 met Sterna. Hulle het 4 dogters wat die Here op talle terreine dien.

 

Tydens sy studies op Stellenbosch verstaan hy die eerste keer wat die verlossing in Jesus Christus beteken en verkry hy sekerheid van die ewige lewe deur geloof. Daarom raak hy as student betrokke by verskeie getuienis-aksies van die CSV. Dit sluit in weeklikse sendingwerk op plase rondom Stellenbosch, jaarlikse stranddienste en kort uitreikaksies na NamibiŽ. Hy ontwikkel ín intense belangstelling in sendingwerk en was deurgaans aktief betrokke by die CSV se sendingstudiekring en jaarlikse sendingweek.

 

As ingenieur het hy aktief deelgeneem aan verskeie getuienis- en sending-aktiewiteite, sowel vanuit sy gemeente as in sy werksomstandighede. Op die gebied van Nywerheids-evangelisasie het hy leiding geneem met die stigting van ín Christelike vereniging onder die personeel van die WNNR wat jare daarna steeds ín kragtige getuienistaak vervul het.

 

Algaande raak hy meer oortuig dat die Here hom roep tot Ďn voltydse evangeliebediening. In 1972 was hy deel van Ďn evangeliespan na die Olimpiese Spele in Munchen saam met Youth With a Mission. Sy roeping om voltyds in diens van die Hemelse Meester te staan, is daar verder aangewakker en finaal bevestig tydens Pinkster 1973.

 

Vanaf 1974 doen hy sy admissie studies na-uurs deur die Universiteit van Pretoria waarna hy voltydse studies volg vanaf 1978-1981 by die Teologie Fakulteit (Afd B). In die tyd gaan hy om finansiŽle redes deeltyds voort met sy ingenieursberoep. Hy verwerf die B.D-graad in 1980 en vanuit sy ervaring met die probleem van alkoholmisbruik onder plaaswerkers en onder medestudente is die tema van sy verhandeling ďDie etiese faktore by die produksiefaktore en gebruik van alkoholĒ. Sy Nagraadse Diploma in die Teologie volg in 1981. Tydens sy vroeŽ bedieningsjare voltooi hy verskeie kursusse in Voortgesette Teologiese Opleiding in Pastorale Sorg, Gemeentebou en Prediking. In 1994-95 studeer hy deeltyds onder Prof. Jurgens Hendriks by die Kweekskool te Stellenbosch. Hier word hy bewus van die paradigmaverskuiwings waar in die kerk en samelewing hom tans bevind (vanaf ín Christelike era na ín era van Modernisme). Hy verwerf die M.ThĖgraad in Diakoniologie (Bedieningspraktyk) in1996 met die tema vir sy proefskrif ĒWÍreldsending by gemeentes: Die faktore wat dit beinvloedĒ.

 

Chris word in die NG Kerk Sunwardpark, Boksburg  bevestig in Januarie 1982 as eerste leraar van ín nuut-afgestigde gemeente, met die taak om van nuuts af geestelike sowel as fisiese strukture vir die gemeente op te bou. In sy bediening van 14 jaar daar was sy  bedieningsvisie deurgaans dat ín gemeente nie net vir homself moet bestaan nie, maar ook ín getuienistaak na buite het en ontwikkel daarom ín EE III bediening binne die gemeente (1991 tot 1995). Die gemeente raak in die tyd ook betrokke by verskeie sendelinge en sendingprojekte buite die gemeente en hy lei verskeie kort uitreike vanuit die gemeente na Botswana, Gazankulu en Barbeton. In 1997 stuur die gemeente Sunwardpark hom uit as tentmaker-sendeling met die opdrag sendingmobilisering van gemeentes en sluit hy aan by World Thrust. Die Visser-gesin pak die uitdaging in die geloof aan onder die vaandel ďVissers vir ChristusĒ en ervaar die seŽn en genade van die Here ryklik.

 

Chris is reeds sedert 1995 ín deeltydse dosent van World Thrust. In Januarie 1997 word hy ín voltydse lid van die personeel as koŲrdineerder vir media en skakeling. Sy aanvanklike hooftaak by World Thrust was die ontwikkeling, hersiening en vertaling van opleidingsmateriaal sowel as skakeling met gemeentes en dosente. Verder is hy betrokke by die aanbieding van seminare en ander optredes by gemeentes met die oog op sendingmobilisering. Hy was reeds betrokke met Fokus op die WÍreld-opleidingseminare in ongeveer 30 gemeentes sowel as met verskeie WenstrategieŽ-seminare vir kerkleiers in Suid-Afrika asook in ZambiŽ en NigeriŽ. Hy skakel in by die onlangse LSA-GCOWE- en HUB-konferensies. Chris neem deel aan gebeds- en sendingreise na Malawi (1996), ZambiŽ (1997), NigeriŽ (1997) en Marokko (1998). Vanaf die begin van 1998 neem hy as Administratiewe Direkteur verantwoordelikheid vir die kantoor in Benoni.

 


 

Terug na: World Thrust